Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW

STRAJK W SZKOLE

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice

W związku z planowanym

od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania

ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty

(zapowiedzianym w Szkole przez Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Leśnicy)

informuję, że podczas strajku nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji dla dzieci, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki w domach zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Ponieważ przystąpienie do akcji strajkowej zadeklarowała większość nauczycieli, zwracam się z prośbą do Rodziców o pozostawienie dzieci w domu.

Jednocześnie informuję, że w trakcie strajku szkolne i przedszkolne stołówki nie będą pracowały.
Ze swej strony dołożę wszelkich starań, aby zapewnić uczniom przebywającym w szkole bezpieczeństwo i opiekę.
 
 
Informacje na temat kontynuowania lub zakończenia strajku będą podawane na bieżąco za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły.

Jednocześnie informuję Rodziców uczniów do lat 8, że mają prawo skorzystać z przysługującego im zwolnienia od pracy – prawo pracy daje taką możliwość.    

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 2014 poz. 1632)
 

DYREKTOR

ZSP w Zalesiu Śl.

Ewa Spinda